राज्यशासनाने ठरवले प्लाझ्माचे दर

September 25,2020

मुंबई : २५ सप्टेंबर - कोरोनाबाधित रुग्णांवर प्लाज्मा थेरेपीद्वारे उपचार करण्यासाठी प्लाज्मा अफेरॅसिस पध्दतीने संकलित केलेल्या प्रति डोस प्लाज्मा बॅगसाठी (२00 मि.ली.) खाजगी, विश्वस्त रक्तपेढ्या, रुग्णालयांना रुग्णाकडून साडेपाच हजार इतका कमाल दर आकारण्यास मान्यता दिली आहे. यापेक्षा अधिक दर आकारल्यास त्यांनी आकारलेल्या अतिरिक्त रक्कमेची परतफेड संबधित रुग्णांना करणे अनिवार्य राहील अन्यथा संबंधित रक्तपेढीचा परवाना रद्द करण्याबाबतची कारवाई संबंधित सक्षम प्राधिकार्यामार्फत करण्यात येईल, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.

राज्यात सध्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात कोरोनाबाधितांवर ट्रायल बेसिसवर नि:शुल्क प्लाज्मा थेरेपी उपचार पध्दती वापरण्यात येत आहे. केंद्र शासन व सेंट्रल ड्रग स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशने ऑफ लेबल प्लाज्मा थेरेपी वापरण्याच्या मार्गदर्शक सूचना केल्यानंतर प्लाज्माफेरॅसिस पध्दतीने संकलित करण्यात आलेल्या कॉन्व्हॅलेसंट प्लाज्मा (ऑफ लेबल) वापरण्यासाठी खाजगी व विश्वस्त रक्तपेढ्यांकडून प्लाज्मा थेरेपीसाठी आवश्यक प्लाज्मा बॅगसाठी अवाजवी शुल्क आकारले जात असल्याचे निदर्शनास आले.

रुग्णांना किफायतशीर दरात हा प्लाज्मा उपलब्ध करुन देण्यासाठी या प्लाज्माच्या प्रती डोसची किंमत निश्चित करण्यासाठी राज्य रक्त संक्रमण परिषदेमार्फत तज्ज्ञ समिती नेमण्यात करण्यात आली होती. या समितीने प्लाज्मा अफेरॅसिस पध्दतीने प्लाज्मा संकलित करण्यासाठी लागणारे खर्च व राष्ट्रीय रक्त धोरणानुसार निश्चित केलेलल्या रक्तावरील अतिरिक्त चाचण्यांवर आकारण्यात येणारे सेवा शुल्क लक्षात घेऊन दर निश्चिती केलेली आहे. त्यानुसार प्लाज्मा बॅगसाठी (२00 मिली) ५,५00 रुपये आकारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.