नासुप्र'च्या अर्थसंकल्पात रु. ६०६.९६ कोटींची तरतूद

February 24,2021

नागपूर : २४ फेब्रुवारी -   नागपूर सुधार प्रन्यासच्या वार्षिक अर्थसंकल्पात विविध विकास कामांसाठी रु. ६०२.८८ कोटी खर्च करण्यात येणार आहे. स्टेशन रोड सदर स्थित नागपूर सुधार प्रन्यासच्या मुख्यालयात आज बुधवार, दिनांक २४ फेब्रुवारी रोजी नासुप्र'ची वार्षिक अर्थसंकल्पीय बैठक झाली.

 नासुप्र,चे सभापती  मनोजकुमार सुर्यवंशी, यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत नासुप्र विश्वस्त  विजय (पिंटू) झलके, नासुप्रचे विश्वस्त  भूषण शिंगणे, नगर रचना विभागाचे सह संचालक  राजेंन्द्र लांडे, कार्यकारी अधिकारी ललित राऊत, अधिक्षक अभियंता  लिना उपाध्ये, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी  सुप्रिया जाधव, लेखा अधिकारी  यशवंत ढोरे आणि शाखा अधिकारी  राजेश काथवटे तसेच नासुप्र'चे इतर  अधिकारी उपस्थित होते.

गृहबांधणी : घरबांधणी योजनेअंतर्गत गाळे बांधकामाकरीता सन २०२१-२२  मध्ये रू. १०० कोटींची तरतूद करण्यात आलेली असून नागपूर सुधार प्रन्यासच्या जागेवर नवीन गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावित आहे.

अनधिकृत अभिन्यास विकास: गुंठेवारी योजनेअंतर्गत अनधिकृत अभिन्यासातील लेआऊटमध्ये विविध विकास कामे करून नागपूरकरांना सर्व मुलभूत सोई सुविधा पुरविण्याचा नागपूर सुधार प्रन्यासचा मानस आहे. अनधिकृत अभिन्यासातील लोकवर्गणीतून प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून रू. ७० कोटी खर्च करण्याचे प्रावधान करण्यात आलेले आहे.

विविध विकासाची कामे: सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये नागपूर सुधार प्रन्यास निधीतून विकासाची विविध कामे व रस्त्यांचे डांबरीकरण या शिर्षाअंतर्गत रू. ६० कोटी खर्च करण्याचे प्रावधान करण्यात आलेले आहे.

शासकीय निधीतून कामे: शासनाच्या महत्वाच्या शासकीय कार्यक्रमांतर्गत दलित वस्ती सुधार योजना, खासदार निधी व आमदार निधी, तसेच विशेष शासकीय अनुदान योजनेअंतर्गत कामासाठी रू. १०७ कोटी ची तरतूद करण्यात आलेली आहे. यामध्ये दलित वस्ती सुधार योजनेकरिता रू. ३१ कोटी, दलितेत्तरवस्ती सुधार योजना करिता रू. १८ कोटी व खासदार आमदार निधीकरिता रू. ६ कोटी, तसेच खनिज विभागातून प्राप्त होणाऱ्या निधीतून विविध विकासाची कामे करण्यासाठी रू. ३० कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. या निधीमधून विविध विकास कामे करण्यात येतील.

आस्थापना खर्च: शासन निर्णयानूसार सातव्या वेतनाचा लाभ सर्व कार्यालयीन अधिकारी/कर्मचारी (वेतन/निवृत्ती वेतन धारक) यांना देण्यात येत असल्याने आस्थापना खर्चामध्ये रू. ७५ कोटींचे प्रावधान करण्यात आलेले आहे.

सन २०२१-२२ या वर्षातील अंदाजपत्रकामधील ठळक वैशिष्टये

नागपूर सुधार प्रन्यासचे सन २०२१-२२ या वर्षाचे अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकानूसार सुरवातीची शिल्लक  धरून एकूण जमा रू. ६०६.९६ कोटी अपेक्षीत आहे. यात भांडवली जमा  रू. ३७४.२६ कोटी, महसूली जमा रू. १३३.७८ कोटी आणि अग्रिम व ठेवी जमा रू. ४७.७० कोटींचा समावेश आहे.